Friday, July 20, 2007

KONNITIHA

Konnitiha!
kyou kara hajimarimasu.kyouha pare-do ga ari kimono wo kiru yotei desu.
takusan no sekai juu no ri-da- to atte kouryu wo fukamete imasu.
kodomo tatti mo ganbatte masu.

No comments: